19.10.2010 - aktualizacja strony i odnowienie niektórych danych.

21.02.2009 - dodanie nowych projektów i aktualizacja strony.

30.01.2008 - pojawienie się strony na serwerze, pozycjonowanie i prace wykończeniowe.

28.11.2008 - powstanie portalu, testowanie i wdrażanie.        start | about | portfolio | blog | contact

                                      statystyka           Copyright © Marcin Zych